Trong giai đoạn 2 của chiến tranh thế giới thứ nhất, có một sự kiện xảy ra ngoài ý muốn của các nước đế quốc. Đó là sự kiện nào. Vì sao đây là sự kiện

Question

Trong giai đoạn 2 của chiến tranh thế giới thứ nhất, có một sự kiện xảy ra ngoài ý muốn của các nước đế quốc. Đó là sự kiện nào.
Vì sao đây là sự kiện xảy ra ngoài ý muốn của các nước đế quốc.

in progress 0
Margaret 2 tuần 2021-09-12T23:15:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:17:10+00:00

  Trong giai đoạn 2 của chiến tranh thế giới thứ nhất, có một sự kiện xảy ra ngoài ý muốn của các nước đế quốc. Đó là sự kiện nào?

  -> Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi

  Vì sao đây là sự kiện xảy ra ngoài ý muốn của các nước đế quốc?

  Vì : cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi . Nhân dân lao động lên nắm chính quyền và thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa ( lần đầu tiên ). Từ đó tư bản chủ nghĩa không còn là hệ thống duy nhất nữa. Loại bỏ sự can thiệp và ảnh hưởng của Đức tại Ba LanUkraina và vùng Baltic, loại bỏ sự cản trở của Đế quốc Ottoman khỏi các vùng Kavkaz và Balkans và loại bỏ sự xuất hiện của Áo-Hung tại Balkan

  #Xin hay nhất + 5sa0 + 1 tym

  #Rinn

  0
  2021-09-12T23:17:14+00:00

  Trong giai đoạn 2 của chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện xảy ra ngoài ý muốn của các nước đế quốc là: cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi.

  Vì: cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi -> lần đầu tiên ở một nước, nhân dân lao động lên nắm chính quyền và xây dựng chế độ XHCN -> TBCN không còn là hệ thống duy nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )