Trong giao thoa ánh sáng có a=1mm, D=2m, landa=0,4. Xét 2 điểm MN cách vân trung tâm lần lượt là 2,8mm và 7,2mm. Tính khoảng MN có bao nhiêu vân sáng

Question

Trong giao thoa ánh sáng có a=1mm, D=2m, landa=0,4. Xét 2 điểm MN cách vân trung tâm lần lượt là 2,8mm và 7,2mm. Tính khoảng MN có bao nhiêu vân sáng

in progress 0
aikhanh 26 phút 2021-10-05T04:25:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T04:26:38+00:00

  Đáp án:

  Trên MN có 6 vân sáng. 

  Giải thích các bước giải:

  Độ dài khoảng MN là:
  \[MN = 7,2 – 2,8 = 4,4mm\]

  Khoảng vân có độ lớn là:

  \[i = \frac{{\lambda D}}{a} = \frac{{0,4.2}}{1} = 0,8mm\]

  Số vân sáng trên MN là:

  \[MN = ki \Rightarrow k = \frac{{MN}}{i} = \frac{{4,4}}{{0,8}} = 5,5\]

  Trên MN có 5,5 khoảng vân nên suy ra trên MN có 6 vân sáng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )