Trong giờ lịch sử, bạn A thường xuyên không chú ý A cho rằng sống với hiện tại còn chưa xong quan tâm gì đến lịch sử. Theo em việc làm của bạn A đã kh

Question

Trong giờ lịch sử, bạn A thường xuyên không chú ý A cho rằng sống với hiện tại còn chưa xong quan tâm gì đến lịch sử.
Theo em việc làm của bạn A đã không thực hiện đúng phương hướng nào của chính sách văn hóa?

in progress 0
Jade 1 năm 2021-07-15T11:04:47+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-15T11:06:43+00:00

    Theo em việc làm của bạn A đã không thực hiện đúng phương hướng:

    Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc. Đồng thời với việc kế thừa, phát huy những giá trị tinh thần, đạo đức, thẩm mĩ, văn hóa, nghệ thuật, thuần phong mĩ tục của dân tộc, Đảng, Nhà nước ta coi trọng việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh của đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )