Trong giờ thảo luận về vai trò của pháp luật đối với công dân.Hùng cho rằng : ” pháp luật toàn là những điều cấm đoán ,có pháp luật sẽ không có tự do

Question

Trong giờ thảo luận về vai trò của pháp luật đối với công dân.Hùng cho rằng : ” pháp luật toàn là những điều cấm đoán ,có pháp luật sẽ không có tự do ” .Em hãy cho biết quan điểm của mình về yếu tố trên.

in progress 0
Reese 2 tuần 2021-09-08T14:13:50+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:14:57+00:00

  -Quan điểm: + không đồng ý với ý kiến trên .

  +Quan điểm của bản thân pháp luật đâu chỉ là những điều cấm đoán ,có pháp luật thì mới có tự do.
  -Giải thích:
  * Pháp luật đâu chỉ là những điều cấm đoán (hs cần làm rõ các ý)
  + Pháp luật là những quy tắc xử sự chung điều chỉnh hành vi con người ,các mối quan hệ xã hội theo một trật tự nhất định …………….
  + Pháp luật quy định: những việc được làm,những việc không được làm,những việc phải làm.
  + Mục đích nhà nước ban hành pháp luật chính là để quản lý xã hội ,bảo đảm quyền tự do ,dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân . ..
  * Có pháp luật thì mới có tự do(hs cần làm rõ các ý )
  + Pháp luật là công cụ bảo vệ hữu hiệu quyền công dân ,quyền con nười,bảo vệ trật tự xã hội ,bảo vệ công lý……
  + Pháp luật có nhiệm vụ bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng XHCN,bảo vệ hệ thống chính trị XHCN Việt Nam .Bảo vệ quyền độc lập dân tộc,tự do cho nhân dân ,bảo vệ tài sản,tính mạng,danh dự lợi ích của nhân dân….
  + Ở nước ta các quyền cơ bản của con người về chính trị ,dận sự,kinh tế, văn hóa… được nhà nước tôn trọng,được nhà nước quy định trong Hiến pháp và luật.

  0
  2021-09-08T14:15:32+00:00

  Theo toi , quan điểm trên là sai. Tuy pháp luật một phần nào làm mất đi sự tự do của con người, nhưng nhờ có pháp luật chúng ta mới có được một xa hội văn minh lịch sự. Nếu như không có pháp luật, con người sẽ có quá nhiều sự tự do , và có thể làm mọi điều mình muốn và chắc chắn rằng không ít những hoạt động như vậy sẽ ảnh hưởng đến đời sống xung quanh họ . chẳng hạn như: hiếp dâm , buôn bán ma tuý, giết người. không có pháp luật con người sẽ càng lộng hành và những người yếu đuối sẽ không có khả năng chống cự chính là những nạn nhân trong chính xã hội không có pháp luật

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )