Trong giờ thực hành hóa học, một học sinh nhúng một đinh sắt vào dung dịch muối đồng sunfat CuSO4. Sau một thời gian, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch

Question

Trong giờ thực hành hóa học, một học sinh nhúng một đinh sắt vào dung dịch muối đồng sunfat CuSO4. Sau một thời gian, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch muối. Thanh sắt bị phủ một lớp màu đỏ gạch và dung dịch có muối sắt (II) sunfat FeSO4.
a) Hãy viết phương trình phản ứng.
b) Hãy cho biết phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào?

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-09-06T10:07:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T10:08:50+00:00

  Đáp án:

     a) `Fe` + `CuSO4` → `Cu` + FeSO4

     b) `Phản ứng trên là phản ứng thế.`

   

  0
  2021-09-06T10:09:15+00:00

  Đáp án:

     a) Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

     b) Phản ứng trên là phản ứng thế.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )