Trong hai câu văn: “Buổi sáng, con kênh còn phơn phớt màu đào, giữa trưa bỗng hoá ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn loá mắt, rồi dần dần biến thành một

Question

Trong hai câu văn: “Buổi sáng, con kênh còn phơn phớt màu đào, giữa trưa bỗng hoá ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn loá mắt, rồi dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều. Có lẽ bởi vậy mà nó được gọi là kênh Mặt Trời.”, đại từ “nó” được dùng để thay thế cho: A. Con kênh còn phơn phớt màu đào B. Một dòng thủy ngân cuồn cuộn C. Con kênh D. Con suối lửa

in progress 0
Caroline 5 tháng 2021-07-08T23:38:46+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:39:57+00:00

  Trong hai câu văn: “Buổi sáng, con kênh còn phơn phớt màu đào, giữa trưa bỗng hoá ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn loá mắt, rồi dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều. Có lẽ bởi vậy mà nó được gọi là kênh Mặt Trời.”, đại từ “nó” được dùng để thay thế cho:

  A. Con kênh còn phơn phớt màu đào

  B. Một dòng thủy ngân cuồn cuộn

  C. Con kênh

  D. Con suối lửa

  `->` Đáp án : C 

   

  0
  2021-07-08T23:40:34+00:00

  Trong hai câu văn: “Buổi sáng, con kênh còn phơn phớt màu đào, giữa trưa bỗng hoá ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn loá mắt, rồi dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều. Có lẽ bởi vậy mà nó được gọi là kênh Mặt Trời.”, đại từ “nó” được dùng để thay thế cho:

  A. Con kênh còn phơn phớt màu đào

  B. Một dòng thủy ngân cuồn cuộn

  C. Con kênh (Vì các đoạn từ câu đầu tiên đều tả về con kện sau đó các câu khác là bổ xung thêm cho hình ảnh con kênh , và từ nó được dùng trong câu thứ 3 là để tránh lặp từ ngữ)

  D. Con suối lửa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )