Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, sinh vật nào sau đây đóng vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật ? A. Sinh vật

Question

Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, sinh vật nào sau đây đóng vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật ?

A.
Sinh vật tiêu thụ bậc 1.
B.
Sinh vật phân giải.
C.
Sinh vật tiêu thụ bậc 2.
D.
Sinh vật sản xuất.

in progress 0
Peyton 3 tháng 2021-09-16T07:43:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:44:26+00:00

  Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, sinh vật nào sau đây đóng vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật ?

  A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1.

  B. Sinh vật phân giải.

  C. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.

  D. Sinh vật sản xuất.

  Giải thik:

  Vì nhóm sinh vật này có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật , sinh vật sản xuất vì chúng có khả năng tự hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời.

  0
  2021-09-16T07:45:23+00:00

  Đáp án:

  Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, sinh vật nào sau đây đóng vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật?

  A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1

  B. Sinh vật phân giải

  C. Sinh vật tiêu thụ bậc 2

  D. Sinh vật sản xuất

   Giải thích:

  Dòng năng lượng đi vào trong hệ sinh thái qua sinh vật sản xuất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )