Trong hệ sinh thái ruộng lúa, sinh vật nào sau đây được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất? A. Cây lúa. B. Rắn. C. Châu chấu. D. Giun đất.

Question

Trong hệ sinh thái ruộng lúa, sinh vật nào sau đây được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất? A. Cây lúa. B. Rắn. C. Châu chấu. D. Giun đất.

in progress 0
Kaylee 3 tuần 2021-07-08T17:39:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:40:38+00:00

  Trong hệ sinh thái ruộng lúa, sinh vật nào sau đây được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất?

  A. Cây lúa.

  B. Rắn.

  C. Châu chấu.

  D. Giun đất.

  Giải thích:

  Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật thực vật được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.

  0
  2021-07-08T17:40:44+00:00

  Đáp án:

  A. Cây lúa

  Giải thích:

  Trong hệ sinh thái, sinh vật hinh được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất là các sinh vật tự dưỡng như thực vật, tảo,vi khuẩn lam…

  Xin hay nhất

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )