Trong hệ thống giáo dục ở nước ta bậc nào là bậc nền tản A. Tiểu học B. Trung học cơ sở C. Mầm non D. Trung học phổ thông

Question

Trong hệ thống giáo dục ở nước ta bậc nào là bậc nền tản
A. Tiểu học
B. Trung học cơ sở
C. Mầm non
D. Trung học phổ thông

in progress 0
Raelynn 4 tháng 2021-08-22T13:39:34+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:40:47+00:00

  Trong hệ thống giáo dục ở nước ta bậc nào là bậc nền tảng

  A. Tiểu học

  B. Trung học cơ sở

  C. Mầm non

  D. Trung học phổ thông

  Trong hệ thống giáo dục nước ta bậc Tiểu học là bậc nền tảng.

  0
  2021-08-22T13:40:54+00:00

  Câu A là bậc nền tản vì chúng ta cần phải có cái gốc trong học tập mới đi tiếp được những bậc cao hơn !!

  Chúc bạn học tốt !!~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )