Trong hình vẽ một tế bào có 28 nhiễm sắc thể đơn đang phân li về hai cực tế bào Hãy cho biết : – Hình vẽ mô tả tế bào đang ở kì nào của hình thức ph

Question

Trong hình vẽ một tế bào có 28 nhiễm sắc thể đơn đang phân li về hai cực tế bào
Hãy cho biết :
– Hình vẽ mô tả tế bào đang ở kì nào của hình thức phân bào nào ?
– Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài có tế bào đang mô tả trong hình vẽ là bao nhiêu ?

in progress 0
Aubrey 1 giờ 2021-09-07T10:35:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:36:46+00:00

  NST đơn đang phân li về 2 cực của tế bào → Tế bào đang ở kì sau nguyên phân hoặc kì sau giảm phân 2.

  + Nếu tế bào đang ở kì sau nguyên phân, trong mỗi tế bào có bộ NST là 4n nên bộ NST của tế bào là 2n = 14.

  + Nếu tế bào đang ở kì sau giảm phân 2, trong mỗi tế bào có bộ NST là 2n nên bộ NST của tế bào là 2n = 28.

  0
  2021-09-07T10:36:50+00:00

  Đáp án:

  – Các NST đang phân li về hai cực của tế bào

  → Các tế bào đang ở Kì sau của Nguyên phân hoặc Kì sau của Giảm phân II

  – Bộ NST lưỡng bội của loài khi tế bào ở Kì sau của Nguyên phân là:

  `28 : 2 = 14` NST

  – Bộ NST lưỡng bội của loài khi tế bào ở Kì sau của Giảm phân II là:

  `28 : 1 = 28` NST

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )