trong hoạt động dịch vụ sau , hoạt động của dịch vụ tiêu dùng là A khách sạn tài chính B.giáo dục , y tế C. tài tính , tín dụng D. giao thông vận t

Question

trong hoạt động dịch vụ sau , hoạt động của dịch vụ tiêu dùng là
A khách sạn tài chính
B.giáo dục , y tế
C. tài tính , tín dụng
D. giao thông vận tải

in progress 0
Savannah 2 tuần 2021-07-09T22:47:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:48:56+00:00

  trong hoạt động dịch vụ sau , hoạt động của dịch vụ tiêu dùng là

  A. khách sạn tài chính

  B.giáo dục , y tế

  C. tài tính , tín dụng

  D. giao thông vận tải

  @ An Hy

  Mong hay nhất ạ

  chúc bạn luôn luôn học tốt ~

  0
  2021-07-09T22:49:23+00:00

  trong hoạt động dịch vụ sau , hoạt động của dịch vụ tiêu dùng là

  A khách sạn tài chính

  B.giáo dục , y tế

  C. tài tính , tín dụng

  D. giao thông vận tải

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )