trong hộp có 3 loại phấn: đỏ, xanh, trắng, biết số phấn cả hộp nhiều hơn tổng số phấn đỏ và phấn xanh là 15 viên, phấn xanh nhiều hơn phấn trắng 6 viê

Question

trong hộp có 3 loại phấn: đỏ, xanh, trắng, biết số phấn cả hộp nhiều hơn tổng số phấn đỏ và phấn xanh là 15 viên, phấn xanh nhiều hơn phấn trắng 6 viên, và ít hơn phấn đỏ 3 viên số phấn đỏ là…

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-02T14:38:01+00:00 2 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:39:02+00:00

  Đáp án: Phấn đỏ có 24 viên

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong hộp có 3 loại phấn: đỏ, xanh, trắng.

  Tổng số phấn cả hộp là bằng tổng của số phấn đỏ cộng xanh cộng trắng.

  Mà số phấn cả hộp nhiều hơn số phấn đỏ, xanh là 15 viên, như vậy 15 viên nhiều hơn đó là số phấn trắng.

  Phấn xanh nhiều hơn phấn trắng 6 viên.

  Số phấn xanh là:

        $15+6=21$ (viên)

  Phấn xanh ít hơn phấn đỏ 3 viên.

  Số phấn đỏ là:

        $21+3=24$ (viên)

                      Đáp số: Phấn đỏ có 24 viên.

  0
  2021-09-02T14:39:33+00:00

  Đáp án:24 viên đỏ

  Giải thích các bước giải:

   tổng số phấn cả hộp bằng phấn xanh + phấn trắng + phấn đỏ

  Mà số phấn trong hộp nhiều hơn số phấn đỏ và xanh 15 viên.

  suy ra :số viên trắng chính là 15 viên nhiều hơn

  Theo đề bài, số phấn xanh nhiều hơn phấn trắng là 6 viên

             vậy số phấn xanh có số viên là:

                        15+6=21(viên)

  Theo đề bài, phấn đỏ nhiều hơn phấn đỏ nhiều hơn phấn xanh là 3 viên

              vậy số phấn đỏ có số viên là:

                         21+3=24(viên)

                            đáp số:24 viên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )