Trong kho chứa các sản phẩm cùng loại do máy 1 và 2 sản xuất. Tỉ lệ chính phẩm của máy 1 và 2 lần lượt là 0,88 và 0,9. Số sản phẩm của máy 1 trong kho

Question

Trong kho chứa các sản phẩm cùng loại do máy 1 và 2 sản xuất. Tỉ lệ chính phẩm của máy 1 và 2 lần lượt là 0,88 và 0,9. Số sản phẩm của máy 1 trong kho gấp 3 lần số sản phẩm của máy 2 trong kho. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ kho để koeem tra thì nhận được một phế phẩm. Tính xác suất sản phẩm đó do máy 2 sản xuất.

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-08-22T22:49:22+00:00 1 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:51:21+00:00

  Đáp án:

  $p=\dfrac{5}{23}$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số sản phẩm của máy I sản xuất là 3n

  Suy ra số sản phẩm của máy II sản xuất là n

  Vì sản phẩm lấy ra là phế phẩm nên xác suất sản phẩm đó do máy 2 sản xuất là:

  $p=\dfrac{(1-0,9)n}{(1-,88)3n+(1-0,9)n}=\dfrac{5}{23}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )