TRONG KHO CÓ 18TAN DDUONG. LANTHU NHAT NGUOI TA LAY RA 1 NUA . LAN THU HAI NGUOI TA LAY 30%SÔ ĐUONG CON LAI . HOI LAN THU HAI NGUOI TA LAY RA BAO NHIE

Question

TRONG KHO CÓ 18TAN DDUONG. LANTHU NHAT NGUOI TA LAY RA 1 NUA . LAN THU HAI NGUOI TA LAY 30%SÔ ĐUONG CON LAI . HOI LAN THU HAI NGUOI TA LAY RA BAO NHIEU TAN ĐUONG ? ( VIET DUOI DANG SÔ THAP PHAN)

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-10-27T20:35:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:37:30+00:00

                                        Bài giải

  Ngày thứ nhất người ta lấy ra số đường là:

         18:2=9 (tấn)

  Số đường còn lại ở trong kho sau khi người ta lấy ra lần thứ nhất là:

         18-9=9 (tấn)

  Lần thứ hai người ta lấy ra số tấn đường là:     

         9:100×30= 2,7 (tấn)

                        Đáp số: 2,7 tấn đường

  0
  2021-10-27T20:37:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Lần thứ nhất người ta lấy ra: 18: 2= 9( tấn đường)

  Số đường còn lại sau lần thứ nhất là: 18-9=9( tấn)

  Lần thứ 2 người ta lấy ra: 9.30: 100= 27/10( tấn)= 2 7/10( tấn đường)

  Đáp số: 2 7/10 tấn đường

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )