Trong không gian O x y z , cho điểm A ( 0 ; 1 ; 9 ) và mặt cầu ( S ) : ( x − 3 ) 2 + ( y − 4 ) 2 + ( z − 4 ) 2 = 25. Gọi ( C ) là giao tuyến c

Question

Trong không gian O x y z , cho điểm A ( 0 ; 1 ; 9 ) và mặt cầu ( S ) : ( x − 3 ) 2 + ( y − 4 ) 2 + ( z − 4 ) 2 = 25. Gọi ( C ) là giao tuyến của ( S ) và mặt phẳng ( O x y ) . Lấy hai điểm M, N trên ( C ) sao cho M N = 2 √ 5 . Khi tứ diện OAMN có thể tích lớn nhất thì đường thẳng MN đi qua điểm nào dưới đây?

in progress 0
aikhanh 5 tháng 2021-07-16T07:24:01+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:25:49+00:00

  Đáp án:

  $B.\ \left(\dfrac{49}{5};\dfrac75;0\right)$

  Giải thích các bước giải:

  $(S)$ có tâm $I(3;4;4);\ R = 5$

  Ta có:

  $\quad V_{OAMN}=\dfrac13S_{OMN}.d(A;(OMN))$

  $\Leftrightarrow V_{A.OMN}= \dfrac13S_{OMN}.d(A;(Oxy))$

  $\Leftrightarrow V =\dfrac13S_{OMN}.9 = 3S_{OMN}$

  Khi đó:

  $\quad V_{\max}\Leftrightarrow S_{OMN\ \max}$

  $\Leftrightarrow d(O;MN)_{\max}$

  Gọi $H$ là hình chiếu của $I$ lên $(Oxy)$

  $\Rightarrow \begin{cases}H(3;4;0) \ \text{là tâm của $(C)$}\\IH = d(I;(Oxy))= 4\end{cases}$

  $\Rightarrow HM = \sqrt{IM^2 – IH^2}=\sqrt{25 – 16}= 3$

  Gọi $K$ là trung điểm $MN$

  $\Rightarrow \begin{cases}HK\perp MN\ \ \text{(mối quan hệ đường kính – dây cung)} \\KM = KN = \sqrt5\end{cases}$

  $\Rightarrow HK=\sqrt{HM^2 – KM^2}=\sqrt{9 – 5} = 2$

  Lại có: $OH= 5$

  $\Rightarrow OH = \dfrac52HK$

  Do $d(O;MN)_{\max}$

  nên $d(O;MN)= OK$ (mối quan hệ hình chiếu – đường xiên)

  $\Rightarrow O, H, K$ thẳng hàng

  $\Rightarrow \overrightarrow{OH}=\dfrac52\overrightarrow{HK}$

  Gọi $K(a;b;c)$

  $\Rightarrow \overrightarrow{HK}= (a-3;b-4;c)$

  Khi đó:

  $\quad \overrightarrow{OH}=\dfrac52\overrightarrow{HK}$

  $\Leftrightarrow \begin{cases}3 = \dfrac52(a-3)\\4 = \dfrac52(b-4)\\0 = \dfrac52c\end{cases}$

  $\Leftrightarrow \begin{cases}a = \dfrac{21}{5}\\b = \dfrac{28}{5}\\c = 0\end{cases}$

  $\Rightarrow K\left(\dfrac{21}{5};\dfrac{28}{5};0\right)$

  Mặt khác:

  $\overrightarrow{u_{MN}}= \left[\overrightarrow{OH}.\overrightarrow{j}\right]= (4;-3;0)$

  Do đó phương trình $MN$ có dạng:

  $\begin{cases}x = \dfrac{21}{5} + 4t\\y = \dfrac{28}{5} – 3t\\z = 0\end{cases}\quad (t\in\Bbb R)$

  Với $t = 1,4$ ta được:

  $\begin{cases}x = \dfrac{49}{5}\\y = \dfrac75\\z = 0\end{cases}$

  Vậy $MN$ đi qua $\left(\dfrac{49}{5};\dfrac75;0\right)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )