Trong không gian Oxyz, cho một điểm M. Hãy phân tích vecto OM→ theo ba vecto không đồng phẳng i→,j→, k→ đã cho trên các trục Ox, Oy, Oz.

Question

Trong không gian Oxyz, cho một điểm M. Hãy phân tích vecto OM→ theo ba vecto không đồng phẳng i→,j→, k→ đã cho trên các trục Ox, Oy, Oz.

in progress 0
Natalia 2 ngày 2021-12-07T13:27:28+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T13:28:43+00:00

  OM = xi + yj + zk

  0
  2021-12-07T13:29:22+00:00

  Đáp án:

  OM→ = xi→ + yj→ + zk→

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )