trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(-1;0;2), M(1;1;4), N(2;-1;3), B(3;-2;2). Tính thể tích khối tứ diện ABMN

Question

trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(-1;0;2), M(1;1;4), N(2;-1;3), B(3;-2;2). Tính thể tích khối tứ diện ABMN

in progress 0
Anna 3 tuần 2021-07-11T01:08:28+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:09:58+00:00

  Đáp án:

   3

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: AB→=(−3;0;−4),AC→=(4;0;−3), AD→=(2;3;−3) nên [AB→,AC→]=(0;−25;0)

  Diện tích tam giác SΔABC=12|[AB→,AC→]|=252

  Thể tích tứ diện VABCD=16|[AB→,AC→].AD→|=252.

  Suy ra độ dài đường cao h=d(D,(ABC))=3VABCDSΔABC=3.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )