Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(-1;2;0) và bán kính R=3. Phương trình mặt cầu (S)?

Question

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(-1;2;0) và bán kính R=3. Phương trình mặt cầu (S)?

in progress 0
Melody 1 năm 2021-08-28T02:21:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:23:18+00:00

  Đáp án:

   `(x+1)^{2}+(y-2)^{2}+z^{2}=9`

  Giải thích các bước giải:

  Mặt cầu `(S)` tâm `I(a;b;c)`, bán kính `R` có phương trình dạng:

  `(S):(x-a)^{2}+(y-b)^{2}+(z-c)^{2}=R^{2}`

  Với tâm `{I(-1;2;0)}` và bán kính `R=3.`

  Phương trình mặt cầu `(S):(x+1)^{2}+(y+2)^{2}+z^{2}=R^2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )