Trong không khí có thành phần chính là N2 và O2 . Tỉ lệ về thể tích giữa O2 : N2 = 1:4 . Khối lượng của 1 mol không khí là :

Question

Trong không khí có thành phần chính là N2 và O2 .
Tỉ lệ về thể tích giữa O2 : N2 = 1:4 . Khối lượng của 1 mol không khí là :

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-24T04:33:59+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T04:35:19+00:00

  Đáp án:

  m=28,8g 

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{KK}} = 1mol\\
  {n_{{N_2}}}:{n_{{O_2}}} = 4:1 \to {n_{{N_2}}} = 4amol,{n_{{O_2}}} = amol\\
  4a + a = 1 \to a = 0,2mol\\
  {n_{{N_2}}} = 0,8mol\\
  {n_{{O_2}}} = 0,2mol\\
  {m_{KK}} = {m_{{N_2}}} + {m_{{O_2}}} = 28,8g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )