trong kì thi olympic Chiến tham gia trả lời 20 câu hỏi. Mỗi câu đúng được 3 điểm, mỗi câu sai bị trừ 1 điểm và cuối cùng Chiến được 24 điểm. Chiến trả

Question

trong kì thi olympic Chiến tham gia trả lời 20 câu hỏi. Mỗi câu đúng được 3 điểm, mỗi câu sai bị trừ 1 điểm và cuối cùng Chiến được 24 điểm. Chiến trả lời đúng mấy câu

in progress 0
Serenity 5 tháng 2021-07-20T22:37:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:38:32+00:00

  Giải thích các bước giải:

  tổng số điếm sai và đúng sẽ là 20 câu 

  như vậy ta có :

  3đ – (20 – đ)×1 = 24

   3đ – 20 + đ = 24

     3đ +đ = 24 +20

         4đ = 44

               đ=11

   Vậy đáp án sẽ là: 11 câu đúng

  0
  2021-07-20T22:38:45+00:00

  Gọi số câu đúng là đ ta có, nên số điểm đạt được khi trả lời đúng là 3đ

        số câu sai là 20 – đ (vì tổng số câu sai và đúng là 20)

  Sau kì thi Chiến được 24 điểm, 

  nên ta có :

  3đ – (20 – đ)×1 = 24

        3đ – 20 + đ = 24

                3đ +đ = 24 +20

                      4đ = 44

                        đ=11

  Vậy Chiến trả lời đúng 11 câu

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )