” trong làn sóng cách mạng toàn cầu, một dân tộc tiểu nhược có thể đánh bại một cường quốc.”. hãy chứng minh câu nói trên của chủ tịch HCM là đúng đắn

Question

” trong làn sóng cách mạng toàn cầu, một dân tộc tiểu nhược có thể đánh bại một cường quốc.”. hãy chứng minh câu nói trên của chủ tịch HCM là đúng đắn

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-10-13T05:37:46+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-13T05:39:31+00:00

    Có một số sự kiện như cách mạng tư sản Pháp, lật đổ chế độ Bắc thuộc, giải phóng miền Nam,…

    Trong các hoàn cảnh trên, quân nổi dậy luôn có phần yếu thế hơn nhưng vẫn lật kèo. Đó chính là điều mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )