trong lĩnh vực tư tưởng tôn giáo, chủ trương nhà nguyễn về thiên chúa giáo là

Question

trong lĩnh vực tư tưởng tôn giáo, chủ trương nhà nguyễn về thiên chúa giáo là

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-10-10T00:44:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T00:45:41+00:00

  Nhà Nguyễn hạn chế sự phát triển của Thiên Chúa Giáo năm 1802-1884.

  Đến thời Minh Mạng, việc cấm đạo và sát đạo mới bắt đầu diễn ra. Kể từ khi còn là thái tử, năm 1817 ông đã tuyên bố “Nếu các thừa sai muốn giữ đạo thì về Âu châu mà giữ”.

  Vua Gia Long là người có thiện cảm với Thiên chúa giáo. Nhưng ông cũng bày tỏ quan điểm về đạo này, cũng là thông qua con trai ông hoàng tử Cảnh.

   Vua khẳng định: “Duy ta nhứt quyết tôn trọng tục lệ thờ phượng cha mẹ, ông bà. Ta cho đó là việc cần thiết và đứng theo như Ta đang bàn luận cùng thái phó, việc ấy không có chi là lố lăng, đáng cười. Vả lại đó là cổ tục cốt yếu của Quốc gia, dạy cho đứa con từ bé thơ phải biết thờ cha, kính mẹ, như vậy mới là “hiếu tử”. Giúp cho cha mẹ có quyền trị gia, nếu không thì trật tự trong gia đình không còn và sẽ rối loạn mất. Sự kính trọng cha mẹ ông bà, phải được phổ biến công khai, bành trướng rộng và ăn sâu tận gốc rễ” .

  Chúc bạn học tốt.

  0
  2021-10-10T00:45:45+00:00

  trong lĩnh vực tư tưởng tôn giáo, chủ trương nhà nguyễn về thiên chúa giáo là không được theo đạo công giáo.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )