Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học , nghệ thuật thời Lê sơ đã đạt được những thành tựu nào? Có gì khác với thời Lý -Trần – Về giáo dục , thi c

Question

Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học , nghệ thuật thời Lê sơ đã đạt được những thành tựu nào? Có gì khác với thời Lý -Trần
– Về giáo dục , thi cử
– về Văn học
-về khoa học kĩ thuật
giúp em đi , hứa vote 5* lun

in progress 0
Arya 1 năm 2021-10-16T18:20:49+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-16T18:22:21+00:00

    HỌC TỐT NHÉ !

    trong-linh-vuc-van-hoa-giao-duc-khoa-hoc-nghe-thuat-thoi-le-so-da-dat-duoc-nhung-thanh-tuu-nao-c

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )