trong logo lệnh FD200 có nghĩa là:

Question

trong logo lệnh FD200 có nghĩa là:

in progress 0
Isabelle 1 tháng 2021-08-13T13:18:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:19:51+00:00

  Trong logo lệnh FD 200 có nghĩa là

  ⇒ Tiến lên 200.

              – Chúc bạn học tốt –            

  0
  2021-08-13T13:19:56+00:00

  Tron logo lệnh FD200 có nghĩa là Rùa tiến lên 200 bước

  Học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )