Trong lớp có 16 học sinh nam . Biết số học sinh nữ bằng 36% số học sinh cả lớp . Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ

Question

Trong lớp có 16 học sinh nam . Biết số học sinh nữ bằng 36% số học sinh cả lớp . Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ

in progress 0
Eva 19 phút 2021-10-07T08:51:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T08:53:53+00:00

  Đáp án:

  Số học sinh nam chiếm số % hs cả lớp là:

  100%-36%=64%

  Số hs cả lớp là:16:64%=25(hs)

  Số hs nữ là:25*36%=9(hs)

          Chúc bn học tốt!

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-07T08:53:56+00:00

  Số phần trăm h/s nam trong lớp là :

                 100% – 36% = 64%

  Số h/s cả lớp là :

                   16 x 100 ÷ 64 = 25(h/s)

  Số h/s nữ trong lớp là :

                   25 – 16 = 9 ( h/s)

                             ĐS: 9 h/s nữ

  <h/s là học sinh nhé!>

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )