Trong lớp có 28HS trong đó có em nam bằng 2/5 số HS nữ Gỏi trong lớp Bao nhiêu bạn HS Nam Và HS nữ

Question

Trong lớp có 28HS trong đó có em nam bằng 2/5 số HS nữ Gỏi trong lớp Bao nhiêu bạn HS Nam Và HS nữ

in progress 0
Madelyn 4 tháng 2021-07-28T16:21:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:22:17+00:00

  ⇒ Dạng tổng – tỷ

  Ta có sơ đồ:

  Nam: |—–|—–|                            }  28 hs

  Nữ:    |—–|—–|—–|—–|—–|   }

  Bài làm:

  Lớp đó có số học sinh nam là:

  28 : ( 2 + 5) x 2 = 8 ( hs)

  Lớp đó có số học sinh nữ là:

  28 – 8 = 20 ( hs)

  Đáp số: nam: 8 hs

               nữ : 20 hs

  @hoangvan

  0
  2021-07-28T16:22:53+00:00

  Đáp án:

  Ta có :

  Số học sinh nam `= 2/5` số học sinh nữ 

  `=>` Số học sinh nam `= 2/7` số học sinh cả lớp .

  Số học sinh nam là :

  `28` x `2/7= 8` ( học sinh )

   Số học sinh nữ là :

  `28 – 8 = 20` ( học sinh )

  `Go od luck !`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )