Trọng lực là j Phương và chiều của trọng lực Đơn vị lực

Question

Trọng lực là j
Phương và chiều của trọng lực
Đơn vị lực

in progress 0
Valerie 3 tuần 2021-08-21T16:55:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:56:35+00:00

  $\text{- Trọng lực là lực hút của Trái Đất.}$

  $\text{- Có phương thẳng đứng và chiều từ trên xuống.}$

  $\text{(Chiều hướng về Trái Đất)}$

  $\text{-Đơn vị của lực là Niutơn, kí hiệu là N.}$

  0
  2021-08-21T16:56:55+00:00

  $\text{~~Holi~~}$

  $\text{_Bài làm_}$

  $\text{Trong lực là lực út của Trái Đất được tác dụng lên một vật.}$

  $\text{Trong lực: Phương thảng đứng, chiều từ trên xuống.}$

  $\text{Đơn vị: N.}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )