Trong mạch điều khiển tốc độ động cơ 1 phà, ta có chức năng: A. Điều chỉnh dòng điện B. Tạo ngưỡng để mở thông Ta, Đa C. Điều khiển điện áp trên quạt

Question

Trong mạch điều khiển tốc độ động cơ 1 phà, ta có chức năng:
A. Điều chỉnh dòng điện
B. Tạo ngưỡng để mở thông Ta, Đa
C. Điều khiển điện áp trên quạt
D. Hạn chế dòng điện

in progress 0
Gabriella 2 năm 2021-07-24T18:16:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:17:50+00:00

  `C`:Điều khiển điện áp trên quạt

  xin hay nhất cho nhóm ạ

  0
  2021-07-24T18:17:57+00:00

  Trong mạch điều khiển tốc độ động cơ 1 phà, ta có chức năng:

  A. Điều chỉnh dòng điện

  B. Tạo ngưỡng để mở thông Ta, Đa

  C. Điều khiển điện áp trên quạt

  D. Hạn chế dòng điện

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )