Trong mặt phẳng x0y cho đường thẳng tam giác x -2y + 2 = 0 tìm ảnh của đường thẳng tam giác qua phép vị tự tâm 0 tỉ sổ bằng 3

Question

Trong mặt phẳng x0y cho đường thẳng tam giác x -2y + 2 = 0 tìm ảnh của đường thẳng tam giác qua phép vị tự tâm 0 tỉ sổ bằng 3

in progress 0
Ximena 1 tháng 2021-08-13T13:32:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:33:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi $I(0;1)$ thuộc đường thẳng đó:

  Khi đó: $V(O;3)(I)=I’\Rightarrow \overrightarrow{OI’}=3\overrightarrow{OI}\Rightarrow \left\{\begin{matrix}
  x_I’=3.x_I=0 &  & \\ 
  y_I’=3.y_I=3&  & 
  \end{matrix}\right.\Rightarrow I'(0;3)$

  Mà $d’//d$ nên $(d’): x-2y+c=0$

  Mà $I’ $ thuộc $d’$ nên $(d’): x-2y+6=0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )