Trong mặt phẳng oxy cho ba điểm A (-1;2) ,D(-1; 5/2). Tìm tọa độ điểm B biết D là trung điểm đoạn AB và già tìm tọa độ điểm m đối xứng với A qua B

Question

Trong mặt phẳng oxy cho ba điểm A (-1;2) ,D(-1; 5/2). Tìm tọa độ điểm B biết D là trung điểm đoạn AB và già tìm tọa độ điểm m đối xứng với A qua B

in progress 0
Ayla 2 tuần 2021-09-08T13:50:17+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:51:45+00:00

  Đáp án:

  B(-1,3)

  M(-1,4)

  Giải thích các bước giải:

  Vì D là trung điểm AB nên:

  $x_D=\frac{x_B+x_A}{2}\rightarrow x_B=-1\\

  y_D=\frac{y_B+y_A}{2}\rightarrow y_B=3\\$

  Do M đối xứng với A qua B nên B là trung điểm AM suy ra

  $x_B=\frac{x_M+x_A}{2}\rightarrow x_M=-1\\

  y_B=\frac{y_M+y_A}{2}\rightarrow y_M=4\\$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )