Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(1;-2). Tìm toạ độ điểm M2 là ảnh của điểm M qua phép dời hình thực hiện liên tiếp phép quay tâm Q góc 90 độ và phép tị

Question

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(1;-2). Tìm toạ độ điểm M2 là ảnh của điểm M qua phép dời hình thực hiện liên tiếp phép quay tâm Q góc 90 độ và phép tịnh tiến theo vecto v=(2;3)

in progress 0
Rylee 27 phút 2021-09-07T07:51:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:52:20+00:00

  Gọi $M_1$ là ảnh của $M$ qua phép quay tâm $O$ góc 90 độ.

  Ta có: $\left \{ {{x_1=-y=2} \\ \atop {y_1=x=1}} \right. \Leftrightarrow M_1(2;1)$ 

  Gọi $M_2$ là ảnh của $M_1$ qua phép tịnh tiến $\vec{v}=(2;3)$

  $\Leftrightarrow M_2(4;4)$

  0
  2021-09-07T07:53:00+00:00

  Qua phép quay $M\to M’$:

  $x_{M’}= 1\cos 90+2\sin 90=2$

  $y_{M’}= 1\sin 90-2\cos 90=1$

  Vậy $M'(2;1)$

  Qua phép tịnh tiến $M’\to M_2$:

  $M_2(2+2;1+3)=(4;4)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )