trong mặt phẳng oxy cho đường tròn c có phương trình (x-3)^2+(y+1)^2=5 và i(1,2) ảnh của đường tròn c qua phép vị tự tâm i tỉ số -2 có phương trình

Question

trong mặt phẳng oxy cho đường tròn c có phương trình (x-3)^2+(y+1)^2=5 và i(1,2) ảnh của đường tròn c qua phép vị tự tâm i tỉ số -2 có phương trình

in progress 0
Natalia 3 tháng 2021-09-06T18:04:48+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T18:06:36+00:00

  Tâm $A(3;-1)$ qua phép vị tự tâm $I, k=-2$ có ảnh là tâm $A'(x’;y’)$ thuộc đường tròn $C’$. 

  Theo biểu thức toạ độ ta có: $x’=-3;y’=8 \Rightarrow A'(-3;8)$.

  Bán kính $R’=|k|R=25$.

  Vậy $C’:(x+3)^2+(y-8)^2=25$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )