Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A (-1;1), B(1;3)và C(1;-1). Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A.

Question

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A (-1;1), B(1;3)và C(1;-1). Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A.

in progress 0
Lyla 5 tháng 2021-07-21T22:03:22+00:00 1 Answers 76 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:05:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

    \(\underset{AB}{\rightarrow}(2;2)\)

  \( \underset{AC}{\rightarrow}(2;-2)\)

  Ta có: \(\underset{AB}{\rightarrow}.\underset{AC}{\rightarrow}=2.2+2.(-2)=4-4=0\)

  Vậy \(\Delta ABC\) vuông tại \(A\)   (1)

  \(AB=\sqrt{2^{2}+2^{2}}=2\sqrt{2}\)

  \(AC=\sqrt{2^{2}+(-2)^{2}}=2\sqrt{2}\)

  Do \(AB=AC\) nên \(\Delta ABC\) là tam giác cân  (2)

  Từ (1) (2) Suy ra: \(\Delta ABC\) vuông cân tại A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )