Trong mặt phẳng tọa độ cho 7 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm này?

Question

Trong mặt phẳng tọa độ cho 7 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm này?

in progress 0
Audrey 1 tuần 2021-12-03T22:36:40+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:38:08+00:00

  Chúc bạn học tốt

  Đáp án: 42

   Giải thích các bước giải:

  Mỗi cặp sắp thứ tự gồm hai điểm (A,B) cho ta một vectơ có điểm đầu A và điểm cuối B và ngược lại. Như vậy, mỗi vectơ có thể xem là một chỉnh hợp chập 2 của tập 7 điểm đã cho.

  ⇒ có A27 = 42 vectơ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )