Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ∆ABC có A(5;1), B(1;-1), C(3;3). Chứng minh A,B,C không thẳng hàng. Tam giác ABC là tam giác gì? Tính chu vi , diện tíc

Question

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ∆ABC có A(5;1), B(1;-1), C(3;3).
Chứng minh A,B,C không thẳng hàng.
Tam giác ABC là tam giác gì? Tính chu vi , diện tích ∆ABC.

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-07-24T19:15:19+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:17:11+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình AB là : $\dfrac{x-5}{1-5}=\dfrac{y-1}{-1-1}\rightarrow x-2y-3=0$

  Vì $3-2.3-3\ne 0\rightarrow C\notin AB$

  Ta có :

  $AB=2\sqrt{5}, BC=2\sqrt{5},CA=2\sqrt{2}$

  Gọi BH là đường cao của tam giác ABC cân tại B

  $\rightarrow BH=3\sqrt{2}$

  $\rightarrow S_{ABC}=\dfrac{1}{2}BH.AC=6$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )