Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm A (-1;3) B(2;0) C(1;4) a) tính cos góc BAC b) xác định toạ độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành

Question

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm A (-1;3)
B(2;0) C(1;4)
a) tính cos góc BAC
b) xác định toạ độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành
giúp em với ạ

in progress 0
Cora 4 tháng 2021-08-02T11:56:01+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:57:18+00:00

  A) cos BAC= 72°

  B) D(-2;7)

   

  0
  2021-08-02T11:57:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )