Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2; 0) và đường thẳng d có phương trình x + y – 2 = 0. Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc 90*

Question

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2; 0) và đường thẳng d có phương trình x + y – 2 = 0. Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc 90*

in progress 0
Peyton 27 phút 2021-09-12T00:24:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:26:15+00:00

  cho mik ctlhn + cảm ơn nữa nhé!!!

  Chúc bạn học tốt!!!!! 

   

  0
  2021-09-12T00:26:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bạn tự vẽ hình nhé!!

  +)Ta có A(2; 0) thuộc tia Ox.

  Gọi Q(O,90º) (A) = B thì B thuộc tia Oy và OA = OB nên B(0 ; 2).

  +) Gọi d’ là ảnh của d qua phép quay tâm O, góc quay 90º.

  + A(2 ; 0) ∈ (d)

  ⇒ B = Q(O,90º) (A) ∈ (d’)

  + B(0 ; 2) ∈ (d).

  ⇒ C = Q(O,90º) (B) ∈ (d’).

  Ta nhận thấy C(-2; 0) (hình vẽ).

  ⇒ (d’) chính là đường thẳng BC.

  Đường thẳng d’ đi qua B(0 ; 2) và C(-2; 0) nên có phương trình đoạn chắn là :

  x/-2+y/2=1

  ⇔ x-y+2=0.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )