Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d);y=2x+3m-4 ( m là tham số )a)tìm m để (d)đi qua M (m^2,1) b) Tìm m để (d) cắt trục hoành tại điểm có ho

Question

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d);y=2x+3m-4 ( m là tham số )a)tìm m để (d)đi qua M (m^2,1)
b) Tìm m để (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ lớn hơn 1
c) tìm m để (d) cắt (d1) ; y=-3x+1-2m tại K (x,y) nằm trên đường tròn tâm O , bán kính √5

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-07-30T03:48:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:49:39+00:00

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-30T03:49:41+00:00

  Đáp án:

   a. \(\left[ \begin{array}{l}m=1\\m=\frac{-5}{2}\end{array} \right.\)

  b. m<$\frac{2}{3}$ 

  Giải thích các bước giải:

   a. Vì (d) đi qua M(m²,1)

  -> 2.m²+3m-4=1

  <-> 2m²+3m-5=0

  <-> 2m²-2m+5m-5=0

  <-> 2m(m-1)+5(m-1)=0

  <-> (2m+5)(m-1)=0

  <-> \(\left[ \begin{array}{l}m=1\\m=\frac{-5}{2}\end{array} \right.\)

  b. Phương trình hoành độ điểm chung của (d) và Ox là: 

  2x+3m-4=0

  <-> x=$\frac{4-3m}{2}$ 

  vì x>1

  -> $\frac{4-3m}{2}$ >1 

  <-> 4-3m>2

  <-> -3m>-2

  <-> m<$\frac{2}{3}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )