Trong mặt phẳng toạ độ xOy , cho hai vecto a=(2;5) và b = (3;-7) . Tính góc anpha giữa hai vectơ a và b

Question

Trong mặt phẳng toạ độ xOy , cho hai vecto a=(2;5) và b = (3;-7) . Tính góc anpha giữa hai vectơ a và b

in progress 0
Gabriella 1 tháng 2021-08-07T20:25:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:27:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:vecto a và b là 135độ

   

  0
  2021-08-07T20:27:11+00:00

  Đáp án:  ${135^0}$

   

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  \overrightarrow a .\overrightarrow b  = \left| {\overrightarrow a } \right|.\left| {\overrightarrow b } \right|.\cos \left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right)\\
   \Rightarrow \cos \left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right) = \frac{{\overrightarrow a .\overrightarrow b }}{{\left| {\overrightarrow a } \right|.\left| {\overrightarrow b } \right|}} = \frac{{2.3 + 5.\left( { – 7} \right)}}{{\sqrt {{2^2} + {5^2}} .\sqrt {{3^2} + {7^2}} }} = \frac{{ – \sqrt 2 }}{2}\\
   \Rightarrow \left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right) = {135^0}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )