trong mặt phẳng tọa độ oxy có A(2,0) B(2,-1) tìm tọa độ điểm M nằm trên tia õ sao cho Sabc bằng 3

Question

trong mặt phẳng tọa độ oxy có A(2,0) B(2,-1) tìm tọa độ điểm M nằm trên tia õ sao cho Sabc bằng 3

in progress 0
Autumn 1 tháng 2021-10-28T13:53:35+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:55:15+00:00

  Đáp án: M(8;0); M(-4;0)

   

  Giải thích các bước giải:

   Điểm M nằm trên Ox nên M (x;0)

  $\begin{array}{l}
   \Rightarrow \overrightarrow {AM}  = \left( {x – 2;0} \right);\overrightarrow {AB}  = \left( {0; – 1} \right)\\
   \Rightarrow \overrightarrow {AM} .\overrightarrow {AB}  = 0\\
   \Rightarrow AM \bot AB\\
   \Rightarrow {S_{ABM}} = \dfrac{1}{2}.AM.AB = 3\\
   \Rightarrow \sqrt {{{\left( {x – 2} \right)}^2}} .1 = 6\\
   \Rightarrow \left| {x – 2} \right| = 6\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 2 = 6\\
  x – 2 =  – 6
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 8\\
  x =  – 4
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow M\left( {8;0} \right)/M\left( { – 4;0} \right)
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )