trong mỗi kì kiểm tra an toàn thực phẩm ở địa phương người ta đã phát hiện thấy cứ 10 mẫu rau củ quả mang xét nghiệm thì có tới 4 mẫu có dư lượng chất

Question

trong mỗi kì kiểm tra an toàn thực phẩm ở địa phương người ta đã phát hiện thấy cứ 10 mẫu rau củ quả mang xét nghiệm thì có tới 4 mẫu có dư lượng chất bảo quản trên mức cho phép hỏi với các mẫu kiểm tra đó số mẫu rau củ quả có dư lượng chất bảo quản trên mức độ cho phép chiếm bao nhiêu phần chăm số mẫu mang xét nghiệm

in progress 0
Jade 1 năm 2021-12-06T09:25:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:27:06+00:00

  Tỉ số phần trăm của số mẫu rau củ quả có dư lượng chất bảo quản trên mức độ cho phép và số mẫu mang xét nghiệm là :

        `4 : 10 = 0,4`

        `0,4 = 40%`

              $\text{Đáp số : 40%}$

  0
  2021-12-06T09:27:13+00:00

  _____________#.-.#_____________

  Số mẫu rau củ quả có dư lượng chất bảo quản trên mức độ cho phép chiếm số phần trăm số mẫu mang xét nghiệm là : 

  `4 : 10 × 100 = 40 %`

  Đáp số : `40 %`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )