Trong một buổi lao động trồng cây ,bốn lớp 5a,5b,5c,5d trồng được 760 cây .Nếu chuyển 50 cây từ lớp 5A sang lớp 5B, chuyển 70 cây từ lóp 5B sang lớp

Question

Trong một buổi lao động trồng cây ,bốn lớp 5a,5b,5c,5d trồng được 760 cây .Nếu chuyển 50 cây từ lớp 5A sang lớp 5B, chuyển 70 cây từ lóp 5B sang lớp 5C , chuyển 20 cây từ lớp 5C sang lớp 5D, chuyển 80 cây từ lớp 5D sang lớp 5A thì số cây của bốn lớp bằng nhau.Tìm số cây của mỗi lớp.

in progress 0
Ariana 2 tháng 2021-07-18T20:09:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:11:11+00:00

  Đáp án:

   Lớp 6A : 160  cây 

   Lớp 6B : 210 cây 

  Lớp 6C : 140 cây

  Lớp 6D : 250 cây

  Giải thích các bước giải:

   Sau khi chuyển 50 cây từ lớp 5A sang lớp 5B, chuyển 70 cây từ lóp 5B sang lớp 5C , chuyển 20 cây từ lớp 5C sang lớp 5D, chuyển 80 cây từ lớp 5D sang lớp 5A thì tổng số cây 4 lớp trồng không đổi 

  ⇒Số cây mỗi lớp sau khi chuyển là:

                            760÷4=190 ( cây )

    Số cây lớp 6A lúc đầu là:  

                            190 + 50 -80 = 160 ( cây ) 

    Số cây lớp 6B lúc đầu là:  

                             190 – 50+70 = 210 ( cây )

  Số cây lớp 6C lúc đầu là:  

                             190 -70 + 20=140 ( cây)

  Số cây lớp 6D lúc đầu là:  

                            190 -20 + 80=250 ( cây)

  0
  2021-07-18T20:11:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: số cây của mỗi lớp khi chuyển là : 760 : 4 = 190 ( cây)

                                          lớp 5A có số cây là : 190+50 – 80 =160 ( cây)

                                          lớp 5B có số cây là: 190-50 + 70 = 210 ( cây )

                                          lớp 5C có số cây là : 190+ 20 – 70 = 140 ( cây )

                                          lớp 5D có số cây là : 760 – 140 -160 – 210 = 250( cây ) 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )