Trong một căn phòng kín . Mở cái tử lạnh ( tủ lạnh có điện đàng hoàng đấy ) mà quên đóng lại . Hỏi sau một thời gian căn phòng sẽ như thế nào ( nóng l

Question

Trong một căn phòng kín . Mở cái tử lạnh ( tủ lạnh có điện đàng hoàng đấy ) mà quên đóng lại . Hỏi sau một thời gian căn phòng sẽ như thế nào ( nóng lên hay là lạnh lên ah em ) ? Nhớ giải thích cặn ké nhé
THank see you again

in progress 0
Amara 2 giờ 2021-09-07T10:07:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:08:33+00:00

  Đáp án:căn phòng sẽ lạnh do nhiệt độ từ tủ lạnh truyền nhiệt cho căn phòng.

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-07T10:08:42+00:00

  Sau một thời gian căn phòng sẽ lạnh lên vì không khí lạnh trong tủ lạnh đã tỏa ra khắp căn phòng nên sau một thời gian căn phòng sẽ lạnh lên

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )