Trong một chu kỳ dao động, vật đi được quãng đường 20cm. Tìm biên độ dao động.

Question

Trong một chu kỳ dao động, vật đi được quãng đường 20cm. Tìm biên độ dao động.

in progress 0
Gabriella 1 năm 2021-12-06T20:33:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T20:35:01+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Trong 1 chu kì vật đi được 4A ⇔ S=4A ⇔A=S/4=20/4=5(cm)

  0
  2021-12-06T20:35:26+00:00

  Đáp án:

  $A=5\ cm$

  Giải thích các bước giải:

  Quãng đường vật đi được trong 1 chu kỳ bằng 4 lần biên độ.

  ⇒ Biên độ dao động: $A=\dfrac{20}{4}=5\ cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )