Trong một gia đình đông con, các con có đủ 4 kiểu hình nhóm máu A, B, AB, O thì kiểu gen của bố mẹ phải như thế nào? tính xác suất cặp bố mẹ trên sinh

Question

Trong một gia đình đông con, các con có đủ 4 kiểu hình nhóm máu A, B, AB, O thì kiểu gen của bố mẹ phải như thế nào? tính xác suất cặp bố mẹ trên sinh được: a) 1 con trai nhóm máu O. b) 2 con gái nhóm máu AB c)1 con trai nhóm máu A và 1 con gái nhóm máu B.

in progress 0
Abigail 2 tuần 2021-11-24T17:23:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:24:39+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Cặp vợ chồng này sinh được con nhóm máu O => Cả 2 phải có IO

  Sinh đc con nhóm máu AB= > mỗi người phải có IA hoặc IB

  =>Cặp vợ chồng này có kiểu gen IAIO x IBIO => 1IAIB:1IAIO:1IBIO:1IOIO

  a. XS sinh 1 con trai nhóm máu O: 1/2 X 1/4 = 1/8

  b. XS sinh 2 con gái nhóm máu AB: 1/2×1/2×1/4×1/4 = 1/64

  0
  2021-11-24T17:24:53+00:00

  Đáp án: Trong gia đình các con có đủ bốn kiểu hình A,B, AB, O

  để xinh ra con nhóm máu O thì bố mẹ phải cho ra giao tử I^O. Kiểu egen của bố mẹ là I^A I^O và I^B I^O

  a, Xác suất sinh con trai nhóm máu O là 1/2 I^O x 1/2 I^O x 1/2 = 1/8

  b, Hai con gái nhóm máu AB là: 1/8 x 1/8

  c, xác suất sinh 1 con trai nhóm máu A và con gái nhóm máu B là: 1/8×1/8 x 2

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )