Trong một hệ sinh thái, xét 2 quần thể Thỏ và Ngựa vằn. Gỉa sử chúng có các điều kiện sống giống nhau và đều bị con người khác quá mức như nhau thì qu

Question

Trong một hệ sinh thái, xét 2 quần thể Thỏ và Ngựa vằn. Gỉa sử chúng có các điều kiện sống giống nhau và đều bị con người khác quá mức như nhau thì quần thể nào có khả năng phục hồi nhanh hơn? Giari thích

in progress 0
Hailey 5 tháng 2021-07-17T18:51:53+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-17T18:53:10+00:00

    Giả sử chúng có các điều kiện sống giống nhau và đều bị con người khác quá mức như nhau thì quần thể thỏ có khả năng phục hồi nhanh hơn vì:

    – Thỏ có kích thước cơ thể bé, thời gian phát triển ngắn → thời gian thế hệ ngắn hơn do đó con non mất ít thời gian để trở thành con trưởng thành có khả năng sinh sản → Số lượng phục hồi nhanh hơn.

    – Thỏ đẻ nhiều con hơn ngựa → Khả năng phục hồi nhanh hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )