Trong một lần kiểm tra, A, B, C, D, E là năm học sinh đạt thành tích cao nhất lớp. Mỗi bạn đưa ra hai suy đoán như sau: A: D đạt giải nhì, B đạt giải

Question

Trong một lần kiểm tra, A, B, C, D, E là năm học sinh đạt thành tích cao nhất lớp. Mỗi bạn đưa ra hai suy đoán như sau:
A: D đạt giải nhì, B đạt giải ba.
B: C đạt giải nhì, E đạt giải tư.
C: E đạt giải nhất, A đạt giải năm.
D: C đạt giải ba, A đạt giải tư.
E: B đạt giải nhì, D đạt giải năm.
Nhưng mỗi bạn chỉ nói đúng một vế. Hỏi ai đạt giải gì?

in progress 0
Eliza 3 tuần 2021-07-10T11:57:01+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:58:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Lời giải:

  Bạn thử lần lượt như sau:
  Nếu D đạt giải nhì thì:

  – B không đạt giải ba

  – C không đạt giải nhì, suy ra E đạt giải tư

  – E đạt giải tư, tức là E không đạt giải nhất, suy ra A đạt giải năm

  – A đạt giải năm, tức là A không đạt giải tư, suy ra C đạt giải ba

  – A đạt giải năm, tức là D không đạt giải năm, suy ra B đạt giải nhì. Khi đó B và D trùng giải (vô lý)

  Vậy điều giả sử là sai. Do đó:

  – B đạt giải ba, tức là B không đạt giải nhì. Suy ra D đạt giải năm

  – D đạt giải năm, tức là A không đạt giải năm, suy ra E đạt giải nhất

  – E đạt giải nhất, tức là E không đạt giải tư, suy ra C đạt giải nhì

  – C đạt giải nhì, tức là C không đạt giải ba, suy ra A đạt giải tư,

  Đáp số : ……

  #Lợn

   

  0
  2021-07-10T11:58:48+00:00

  Đáp án:

   B đạt giải ba -> D đạt giải năm-> A đạt giải tư-> E đạt giải nhất -> C đạt giải nhì

  Giải thích các bước giải:

  A: nói đúng bạn B đạt giải ba

  (vì bạn A,E,B đều nói có giải nhìn)

  B: E đạt giải tư.

  C: E đạt giải nhất

  D: A đạt giải tư.

  E: D đạt giải năm 

  (bạn A nói D đạt giải nhì sai nên bạn D đạt giải năm.)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )