Trong một lớp 60% số học sinh giỏi là 9 em. a) Tính số học sinh giỏi của lớp. b) số học sinh khá bằng 80% số học sinh giỏi. Tìm số học sinh khá của l

Question

Trong một lớp 60% số học sinh giỏi là 9 em.
a) Tính số học sinh giỏi của lớp.
b) số học sinh khá bằng 80% số học sinh giỏi. Tìm số học sinh khá của lớp.
c) Biết lớp chỉ có học sinh giỏi và khá. Tìm tổng số học sinh của lớp.

in progress 0
Vivian 2 năm 2021-08-28T19:30:33+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:31:41+00:00

  Đáp án:

  `↓↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  `text(a. Số học sinh giỏi của lớp là:)`

  `text(9 : 60% = 15 (học sinh))`

  `text(b. 80% số học sinh giỏi là:)`

  `text(15 × 80% = 12 (học sinh))`

  `text(Số học sinh khá của lớp là:)`

  `text(12 :)` $\frac{2}{3}$ `text(= 18 (học sinh))`

  `text(c. Tổng số học sinh của lớp là:)`

  `text(15 + 18 = 33 (học sinh))`

  `text(Đáp số: a. 15 học sinh)`

              `text(b. 18 học sinh)`

              `text(c. 33 học sinh)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )