Trong một lớp có 14 học sinh giỏi Toán, 13 học sinh giỏi Văn. Số học sinh vừa giỏi Toán, vừa giỏi Văn bằng một nửa số học sinh không giỏi Toán mà cũng

Question

Trong một lớp có 14 học sinh giỏi Toán, 13 học sinh giỏi Văn. Số học sinh vừa giỏi Toán, vừa giỏi Văn bằng một nửa số học sinh không giỏi Toán mà cũng không giỏi Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh vừa giỏi Toán, vừa giỏi Văn, biết rằng số học sinh của lớp đó là 35

in progress 0
Amara 2 ngày 2021-12-07T18:58:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:59:49+00:00

  Đáp án: 8 học sinh 

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số học sin vừa giỏi văn vừ giỏi toán là x ( học sinh ) ( x ∈ N*)

  Số học sinh giỏi toán nhưng không giỏi văn là : 14 – x ( học sinh )

  Số học sinh giỏi văn nhưng không giỏi toán là : 13 – x ( học sinh )

  Số học sinh không giỏi văn cung không giỏi toán : 2x ( học sinh )

  Vì học sinh của lớp đó là 35 => ta có phương trình : x + 14 – x – 13 – x + 2x = 35

  => x = 8

  Vậy lớp đó có 8 học sinh vừa giỏi văn vừa giỏi toán 

  Bạn tham khảo nhé . Mình thấy bài này là bài của hsg lớp 9 thì phải 😀 chứ đâu phải lớp 8 .

   

  0
  2021-12-07T19:00:07+00:00

  Đáp án:

    Lớp đó có 8 học sinh vừa giỏi Toán, vừa giỏi Văn.

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số học sin vừa giỏi văn vừ giỏi toán là x ( học sinh ) ( x ∈ N*)

  ⇒Số học sinh giỏi toán nhưng không giỏi văn là : 14 – x ( học sinh )

  ⇒Số học sinh giỏi văn nhưng không giỏi toán là : 13 – x ( học sinh )

  ⇒Số học sinh không giỏi văn cung không giỏi toán : 2x ( học sinh )

  Vì học sinh của lớp đó là 35

  ⇒ x + 14 – x – 13 – x + 2x = 35

  ⇒ (x-x-x+2x)+(14-13) = 35

  ⇒ x+17=35

  ⇒ x=8.

     Vậy lớp đó có 8 học sinh vừa giỏi văn vừa giỏi toán.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )