Trong một lớp học, mỗi học sinh đều phải học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Biết rằng trong lớp có 31 em học tiếng Anh, 29 em học tiếng Pháp và 15 em học

Question

Trong một lớp học, mỗi học sinh đều phải học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Biết rằng trong lớp có 31 em học tiếng Anh, 29 em học tiếng Pháp và 15 em học cả hai thứ tiếng. Hỏi lớp đó có bao nhiêu em?
Xin chân thành cảm ơn!

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-08-17T05:23:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:24:07+00:00

  Đáp án: 45 học sinh

  Giải thích các bước giải:

  Số học sinh chỉ học tiếng anh là: $31-15=16$ (em)

  Số học sinh chỉ học tiếng pháp là: $29-15=14$ (em)

  Lớp đó có số học sinh là: $16+14+15=45$ (em)

  0
  2021-08-17T05:25:05+00:00

  Đáp án:có 45 em hs

  Giải thích các bước giải:

  Số học sinh chỉ học môm tiếng anh là: 31−15=16 (em học sinh)

  Số học sinh chỉ học môn tiếng pháp là: 29−15=14 (em học sinh)

  Lớp đó có tổng số học sinh là: 16+14+15=45 (em học sinh)

  Vậy có 45 em hs

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )